Dødsfald

Ved dødsfald af pårørende må man meget gerne kontakte sognepræst Inge Røndal på tlf. 51 32 24 12 , med det samme.

Anmeldelse af dødsfald skal hurtigst muligt ske på www.borger.dk. Man kan enten gøre det selv med sit Nem-id - eller igennem en bedemand.

Ved dødsfald skal en læge skrive en dødsattest. Før kan man ikke anmode om begravelse eller brænding af afdøde

En afdød skal enten begraves eller brændes(kremeres) og bisættes. Begravelse eller kremering skal normalt ske senest otte dage efter dødsfaldet 

Begravelsesmyndigheden  er altid sognepræsten i afdødes bopælssogn. Dette gælder også i de tilfælde hvor begravelsen/bisættelsen skal foregå uden for sognet eller finder sted uden kirkelig medvirken.

Begravelse / bisættelse

Ved kirkelig begravelse/bisættelse henvender man sig til sognepræsten, med hvem man aftaler tidspunkt, salmer m.m.

Aftale vedrørende gravsted træffes med graveren på den pågældende kirkegården. Se kontaktoplysninger her.

Se folderen "Når et menneske dør" på dette link

 

Der er mulighed for at leje sognehuset i Bryrup eller Den gamle skole i Vinding til mindesammenkomster - se mere HER