Sognehuset og Den gamle Skole

Sognehuset blev færdig i maj 2010 og er et folkekirkeligt hus under Bryrup Kirke.

Sognehuset er den daglige arbejdsplads for præst, organist, gravere og kordegn, men er også primært til brug for konfirmandforberedelse af store og små konfirmander, kirkens kor, møder arrangeret af pastoratets menighedsråd, præster, organister mm.

Bryrup Sognehus kan, mod vederlag, lejes til mindesammenkomster og bryllupsreceptioner og kan derudover lejes af foreninger eller grupper i pastoratet til arrangementer med folkeligt, kirkeligt oplysende eller socialt formål.

Udlejning af Sognehuset ved barnedåb eller brylllupsreceptioner koster 2.000 kr. - Se vedtægter her.

Udlejning af Sognehuset ved Begravelseskaffe eller møder koster 750 kr. - Se vedtægter her.

Man kan også leje "Den gamle skole i Vinding" til mindre selskaber (ca. 40 personer) - det koster 500 kr. -Se vedtægterne her

Sognehuset i Bryrup

 

Den gamle skole i Vinding

   Sognehuset

   Kunstudstillinger