Kontakt ansatte

Sognepræst ved Bryrup, Vinding og Vrads kirker
Inge Røndal - deltidsorlov fra 1/3-31/5 2024

 

Inge Røndal

 

 

 

 

 

 

 

Tlf. 51 32 24 12,
bedst tirsdag-fredag i dagtimerne.
Email: inra@km.dk
Kirkevænget 1, 8654 Bryrup

Send sikker post til Inge Røndal - klik her

Kordegn og regnskabsfører
Mona Britt Nykjær Hansen

Mona Britt Nykjær Hansen

 

 

 

 

 

 

 

Tlf. 75 75 70 60
Email: mohan@km.dk

Send sikker post til kirkekontoret - klik her

Åbningstid:
Tirsdag: 10-12
Torsdag: 10-12 - samt eftermiddag efter aftale
EAN/GLN nr. : 5798000859036

Der er lukket på helligdage.

 

Organist
Niels Nørager

Niels Nørager

 

 

 

 

 

 

 

Tlf. 75 75 70 60 / 26 21 52 67
Email: organist@voreskirker.dk

Træffes tirsdag - fredag.

Graver ved Bryrup kirke
Palle Rasmussen

Palle Rasmussen

Tlf. 21 22 68 28
Email: bryrupkirke@mail.dk

Gravermedhjælper ved Bryrup kirke
Stephanie Rahbek Lindvang Christensen

Stephanie Rahbek Lindvang Christensen
Graver ved Vinding kirke
​Mette Damgaard

​Mette Damgaard

Tlf. 29 26 94 96
Email: vinding-graverkontor@hotmail.dk

Hanne Simonsen
Graver ved Vrads kirke
Hanne Simonsen

Tlf: 24 41 68 28
Email: vradskirke@gmail.com

Gravermedhjælper ved Vinding kirke​
Kasper Kruchov
Hanne Simonsen
Kirkesanger Bryrup
Søren Kristian Frydenlund-Vad

Søren Kristian Frydenlund-Vad

Tlf. : 20 43 22 89
Email: sorenk58@gmail.com

Kirkesanger Bryrup
Anni Krogsgaard

Anni Krogsgaard

Tlf. 31 24 16 37

Kirkesanger Vinding
Poul Erik Andersen

Poul Erik Andersen

Tlf. 29 89 15 50
Email: rasmus.and@e-box.dk

Kirkesanger Vrads
Lene Korshøj Rasmussen

Lene Korshøj Rasmussen

Tlf. 22 96 96 71
Email: lenevrads@gmail.com

 

Alle portrætfotos(på nær Lene Korshøj Rasmussen) er af Pernille Fischer Lohals