Vielse og kirkelig velsignelse

Vielse

Indgåelse af ægteskab kan ske ved vielse i kirken i det sogn, hvor man bor eller har tilknytning til, eller på borgmesterkontoret. Nærmere aftale om sted og tid for vielsen træffes med sognepræsten eller borgmesterkontoret.

Ved vielse i kirken retter man henvendelse til sognepræst Inge Røndal, tlf.  51322412, og aftaler tid og sted for vielsen.

Inden vielsen kan finde sted, skal der udstedes en prøvelsesattest fra den kommune, hvor begge eller en af parterne bor. Man søger digitalt ved at udfylde en ægteskabserkæring på borger.dk. Har man ikke mulighed for at betjene sig selv på nettet, kan man få hjælpe i kommunenes borgerservice eller på biblioteket.

Anmeldelse om navneændring ved vielse kan ske ved indsendelse af blanketten "Navneændring på bryllupsdagen" på www.borger.dk - hvis man skal overtage mellem og/eller efternavn fra den kommende ægtefælles skal kommende ægtefælle også signere anmeldelsen med Nem-id. 
HUSK at hvis begge parter skal ændre navn så skal BEGGE udfylde en anmodning om at få ændret navn .
Hvis man ikke får en mail om at man skal godkende sin kommende ægtefælles navneændring. så kan man logge ind på borger.dk under navneændring ved vielse - så kan man godkende når man er logget ind der.

Velsignelse

Kirkelig velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab kan ske i kirken i det sogn, hvor man bor, eller har tilknytning til. Henvendelse herom rettes til sognepræsten eller kirkekontoret.

 

Der er mulighed for at leje sognehuset i Bryrup eller Den gamle skole i Vinding til reception - se mere HER