Navngivning og dåb

Alle børn i Danmark skal have et navn, inden de fylder seks måneder. Navnet registreres i CPR. Navngivningen skal anmeldes online eller ved dåb i folkekirken eller i et anerkendt trossamfund.

Man skal navngivning online på borger.dk

Navngivning ved anmeldelse betyder ikke, at man derved bliver medlem af folkekirken - først ved dåb bliver barnet medlem af folkekirken.

Henvendelse om dåb sker til præsten ved kirken, hvor dåben ønskes foretaget, som regel i det sogn, hvor man bor eller har særlig tilknytning til.

Der er mulighed for at leje sognehuset i Bryrup til dåb eller Den gamle Skole i Vinding - se mere HER