Om Bryrup kirkegård

Kirkegården ved Bryrup Kirke er på ca. 1,5 ha. incl. yderområderne.

Af ansatte er der:  

Graver og kirketjener Palle Rasmussen, som er uddannet landmand og kirkegårdsgartner og har været ansat siden 2004.

Gravermedhjælper Stephanie Rahbek Lindvang Christensen tiltrådte 27. marts 2019 og hjælper også med minikonfirmander og krybbespil.

Årlige kirkelige hændelser (ca):

20-25 barnedåb
5-10 bryllupper
20 begravelser
 

Gravsteder: 

Røde blomster

Der er 430 gravsteder.

Fredningsperioder:

Kister: 30 år

Urner: 10 år