Navneændring

Blanketten til anmeldelse af navneændring udfyldes digitalt på borger.dk.

Der skal betales gebyr i forbindelse med navneændring, der dækker selve behandlingen af ansøgningen. Gebyret tilbagebetales derfor ikke, hvis ansøgningen ikke kan imødekommes. Gebyret skal være indbetalt, inden du indsender ansøgningen. Gebyret er på 559,40 kr. i 2023.

I nogle tilfælde er navneændringer gebyrfri. Det kan fx være:

    • hvis navneændringen søges i forbindelse med bryllupsdagen, og der skabes en form for navnefællesskab,
    • hvis navneændringen gælder for et barn under 18 år, som følge af én af forældrenes navneændring, og at der skabes en form for navnefællesskab.

Der skal kun betales ét gebyr, hvis navneændringen gælder ægtefæller, ugifte samlevende, børn under 18 år, søskende eller plejebørn under 18 år.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte kordegn Mona Britt Nykjær Hansen på tlf. 75 75 70 60 - du kan også læse mere på www.borger.dk