Fødselsanmeldelse

Fødselsregistrering

En fødsel registreres på baggrund af jordemoderanmeldelsen af fødslen. Forældre skal derfor ikke anmelde fødsel til kirkekontoret.


Faderskab

Er barnets forældre ikke gift, skal der inden 28 dage efter barnets fødsel afleveres en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret. Blanketten udfyldes digitalt her og kræver at begge forældre har en NemId.

Medmoderskab afgøres af Familieretshuset. Se vejledning her.

Faderskabet/Medmoderskabet betyder blandt andet at:

faderen/medmoderen har pligt til at forsørge barnet
faderen/medmoderen kan få samvær med barnet
faderen/medmoderen kan få del i forældremyndigheden
barnet kan få faderens/medmoderens efternavn
barnet og faderen/medmoderen har arveret efter hinanden og
barnet kan få samme indfødsret som faderen/medmoderen, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Omsorgs- og ansvarserklæringen kan evt. indsendes før barnets fødsel til Familieretshuset. Dette gøres på www.borger.dk