Tirsdag d. 3. september 2019, Kl. 09:45 til kl. 11:30

Fortiden set fra himlen - luftarkæologi i Danmark v. museumsdirektør Lis Helles Olesen fra Holstebro Museum.

Når man flyver lavt henover landskabet, kan man i de gule kornmarker se en masse spor af vore forfædres virke - bebyggelser, grave, marksystemer, forsvarsanlæg og meget mere. Kom og hør hvordan det kan lade sig gøre. Et forskningsprojekt på Holstebro museum har gennem 10 år afdækket mulighederne i luftarkæologien i Danmark. Foredraget fremlægger resultater fra flyvninger, laserscanninger og andet. Der vises e masse luftfotos fra vores flyvninger med spor af menneskers aktiviteter fra stenalder til nutid.

Vi mødes til højskoleformiddag 1. tirsdag i måneden, der er kaffe fra 9.45 og foredraget er fra 10.00-11.30(september-marts) med kaffe, brød, sang, oplæg, musik og snak

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig, og kaffen koster ikke noget.

Sted
Sognehuset i Bryrup